Světlana Pechoušková

Světlana Pechoušková a tátovy housle

Vítejte!

Není ani tolik důležité, že se jmenuji Světlana Pechoušková. Nejdůležitější je pro mně rodina, kterou nade vše miluji.

Ovšem hned po rodině se mi v rukách objevují housle. Není to jen životní osud, ale i fakt, že mi je vyrobil můj táta. Mám k nim proto velmi osobní vztah. Housle je nástroj neomezených možností a již od počátku začal ovlivňovat
můj malý životní příběh.

V mládí mě někdy nezbytné cvičení na housle nebavilo, ale později píle přecejen zvítězila a přinesla mi i některé
zajímavé úspěchy.